18/5/2017 – 18/06/2017 Považská galéria umenia v Žiline

Otvorené pre verejnosť: utorok – nedeľa 9:00 – 17:00 hod.
Vernisáž: 18.5. 17:00 h.

EMILIO ISGRÒ – DIELA ZO ZBIERKY CARLA PALLIHO
Kurátorka: Laura Monaldi

Výstava Emila Isgrà, medzinárodne uznávaného konceptuálneho umelca, maliara presláveného najmä vďaka technike “vymazávaní”, ale aj básnika spisovateľa, dramaturga a režiséra, sa uskutoční na Slovensku po prvýkrát. Od šesťdesiatych rokov po súčasnosť sa tvorba Emilia Isgròa stala jednou z najoriginálnejších a najrevolučnejších, čím si vyslúžil štyrikrát účasť na Benátskom bienále a hlavnú cenu na Bienále v Sao Paolo. Výstava bude otvorená za účasti autora, ktorý sa v tomto roku dožíva 80. rokov.

V spolupráci s:
Archivio Carlo Palli di Prato a Považskou galériou umenia v Žiline